Stoppa kårpuben!

FOTO: Redaktionen

PODERERAT Stockholms universitets studentkår (SUS) har fattat beslut om att öppna en kårpub i det nya studentägda caféet i studenthuset, men Vänsterns studentförbund (VSF) kräver nu att planerna på att servera alkohol stoppas. I höstterminens första Podererat möts Carl Tjernell, ordförande i VSF, och Sofia Holmdahl, vice ordförande för SUS, för att diskutera frågan.

Podererat är studietids podd för debatt och diskussion om allt som berör studenters liv och villkor på Stockholms universitet. I Podererat utgår vi från insändare och debattinlägg som studenter skickar till redaktionen – och så tar vi diskussionen.

Medverkande: Carl Tjernell, Sofia Holmdahl och Sara Berg

Sara Berg