Mittiveckanfrågan #10

Ny fråga, ny design! Vad ska vi göra? Och när?

Vad ska vi göra?
Plugga till tentan!
Krossa fascismen!
Rädda Joppe, död eller levande!
Skolka!
Jobba!
Handla mat!
Städa rummet!
Rädda klimatet!
Åka elsparkcykel!
Hänga lite!
Netflix and chill!
Flyga till Thailand!
Vet ej/vill ej uppge
Other
Please Specify:
När?
Nu!
Sen!
Igår!
Nästa år!
Framåt jul!
Framåt påsk!
I enlighet med verksamhetsplanen!
I eftermiddag!
Efter riksdagsbeslut!
Inte under min livstid!
Imorgon!
Vet ej/vill ej uppge
Other
Please Specify:
Felix Lidéri