Universitetet styr upp tentasystemet!

STUDIESVEPET Universitetet har sedan länge haft en ineffektiv tentamensadministration. Ständigt fullbokade salar och tentavärdar utan rätt kompetens har varit några av problemen. Därför har nu universitetet arbetat fram en ny central tentamensadministration som kommer att leda till ett mer effektivt nyttjande av lokaler, mindre arbete för institutioner samt att fler studenter kan tentera i mer funktionella utrymmen. Tentamensvärdar kommer att gå en utbildning som enligt universitetet kommer att leda till högre kvalitet, ökad rättssäkerhet, transparens och lika behandling.

Men hur fungerar den nya centrala tentamensadministrationen mer konkret? För att ta reda på det pratar Alex med Ann-Louise Berg, projektledare vid Stockholms universitets fastighetsavdelning, om vilka förändringar som har gjorts och vad studenter kan förvänta sig i och med införandet av det nya systemet. Häng med!  

Medverkande: Ann-Louise Berg, Alexander Norrgrann och studenter vid SU.

Axel Wråkhufvud