Fler internationella studenter till SU:s utbildningar

Under läsåret kommer 1300 internationella studenter och 886 utbytesstudenter påbörja kurser på Stockholms universitet. En ökning på alla universitetets fakulteter.

Antalet ansökningar till master- och kandidatprogrammen låg totalt på runt 15 000 och till de populärare masterprogrammen i år var internationell kommersiell skiljedomsrätt, nationalekonomi och informationssäkerhet.

Nu i höst kommer det finnas 9300 internationella studenter spridda runt om i Stockholms län. 14 procent fler än tidigare år.

Sara Berg