Vem är du?

Akademisk nybörjare Akademiskt etablerad Akademiskt avancerad Sugen på sällskap Lost in abbreviation Nyfiken på #studietid

Akademisk nybörjare


Ny på SU? Grattis! Välkommen till ett universum av förväntan och oklarheter. Var är föreläsningssalen? Hur är universitetet strukturerat och vilka är dina rättigheter och skyldigheter som student? Här följer ett gäng rätt bra länkar för dig som är ny på SU och i Stockholm.

Troligtvis är din första utmaning som ny student på SU att sätta dig in i det myller av digitala tjänster (och ibland otjänster) som universitetet erbjuder. På SU pågår just nu arbetet med att införa en ny lärplattform, Athena. Trots att arbetet med införandet av Athena går framåt så har projektet dragit ut på tiden och nedsläckingen av Mondo, den tidigare och numer utdaterade plattformen för anställda och studenter, har skjutits upp ett flertal gånger. Flera kurser finns ännu inte i Athena, och en mängd kompletterande digitala plattformar och system används fortfarande.

TEMA: Digital Arbetsmiljö

Vi tittar på hur det egentligen står till med SU:s IT-miljö och studenternas digitala arbetsmiljö.

Vi på #studietid gjorde, i vårt första lite större reportage förra hösten, en djupdykning i IT-miljön på SU. Läs gärna den för att få en övergripande bild av hur studenternas digitala arbetsmiljö fungerar på SU. Förhoppningsvis kan det bli bättre snart, men tills dess, keep calm and ring IT-supporten.

Har du lyckats få grepp om de digitala utmaningarna och börjat fundera på de mellanmänskliga? Hur uppför man sig i universitetets lokaler? Får man bli ihop med någon bara för att ha någonstans att bo? Hur ska man göra om man hatar grupparbeten? För dig som funderar över studentlivets sociala regelverk så finns Moralpanik, podden som vrider och vänder på olika dilemman som studenter ställs inför genom att och fråga sig; vad säger forskningen? Vad säger lagen? Och vad säger moralen? Kan det vara läge för lite moralpanik, eller kan man komma undan med en lätt skamvåg?


Akademiskt etablerad

Varm i kläderna men i behov av mer adekvat hjälp i din tuffare tillvaro? Kanske har du anklagats för fusk? Kanske är du student med barnansvar som undrar över vilka rättigheter du har?

Har du en tuff tenta framför dig? Inte “hunnit” plugga och går i fusktankar. Don’t. Det är inte värt det. Men vad händer om du ändå skulle anklagas för fusk, att du trots lusläsning av harvardlathundar åker fast i AI-monstret urkund? Anna Svanström, studentombud på Stockholms universitets studentkår redde förra hösten ut turerna med Alexander Norrgrann i studiesvepet.

Är du en av de studenter som har barn? Ungefär en av fem studenter på SU har barnansvar, och universitetet har en skyldighet att ta hänsyn till vissa särskilda behov som en förälder kan ha. Men det fungerar inte alltid som det ska. #studietid mötte under vintern Gabriella, som trots att hon varit både tidigt ute och tillmötesgående i sina samtal med institutionen inte fick tillåtelse att ta amningspaus under sin sista tenta. Under våren valde dock SU att se över sina rutiner gällande pauser, som nu bland annat fastslår att man bör tillåtas amningspauser vid tentamen.

#studietid granskar

SU Airlines - flyger för nästan 1 miljon i veckan

Börjar du bli så pass etablerad att du ombeds företräda universitetet på annan ort? Kanske i Visby under Almedalsveckan? Kanske i Johannesburg på en internationell konferens? Kanske funderar du över klimatet och undrar om det finns ett klimatsmart sätt att resa till din destination? Du är inte ensam om de funderingarna på universitetet, men SU flyger ändå väldigt, väldigt mycket. I våras, i ett historiskt sammarbete med Uppsala studentkårs tidning, Ergo, granskade vi respektive universitets flygande. Vi kunde bland annat avslöja att SU flyger för ungefär 1 miljon kr i veckal, motsvarande 1200 varv runt jorden varje år. Varför flyger universitetet så mycket? Hur resonerar de institutioner och forskare som flyger mest? Och vad gör universitetet för att minska den negativa klimatpåverkan som akademikernas flygande innebär?


Akademiskt avancerad

Välkommen tillbaka, akademiska veteran. Nu kanske du har börjat få lön och stressyndrom som belöning för din vetgirighet? Bra jobbat! Men hur ser den numer kända miljön ut från andra sidan skolbänken? Hur blir man doktorand och vilka är dina villkor och förutsättningar?

Du kanske hamnade här tack vare din kroniska längtan efter kunskap, spänningen i att sitta på giganters axlar och skjuta prick mot kunskapshorisonten, eller så var det bara slumpen.

Oavsett orsak så är du en del av akademin nu. Nu ska du inte bara lära in, du kan även komma at behöva lära ut.

Förr eller senare kommer också allt att handla om din forskning och din avhandling. Förr eller senare kommer du tvingas skriva långa drafts för att lyckas ro hem forskningsmedel och stipendier. Men hur går det egentligen till när forskningspengarna fördelas? I vintras blev vi på #studietid nyfikna på var pengarna kom ifrån och hur de fördelades. Vi började med att ställa en enkel fråga:

Vilka är de tio största forskningsprojekten på SU just nu? Ni kan aldrig ana vad som hände sen…

#studietid granskar

Är det verkligen ingen som vet vad forskarna gör?

  • Stockholms universitets forskningsdatabas har stora brister. Mycket tyder på att enbart en bråkdel av alla forskningsprojekt på SU finns registrerade i databasen och av de projekt som finns inlagda har drygt 30% direkt felaktigt angivna uppgifter.

  • Stockholms universitet fick drygt 3 miljarder SEK till forskning 2017. Ingen dokumentation av ekonomisk uppföljning och återrapportering av vad de pengarna har använts till finns på centralnivå och det finns heller ingen samlad översikt över den forskning som bedrivs på SU.

  • Ingen av de 56 institutionerna ger oss fullständig information över vilka forskningsprojekt som pågår hos dem, vad de har för budget eller hur de finansieras

Den forskningsdatabas som vi granskade stängdes ner 1 juni 2019. Men granskningen är fortfarande spännande läsning.


Sugen på sällskap

Sitter du hemma ensam efter tentainlämningen eller är du ny i stan? Behöver du komma ut och träffa folk? Både kåren och fakultetsföreningarna organiserar allt ifrån pubar, klubbar och orkestrar.

Även om du ständigt är runt folk på universitet så kan tillvaron bli ensam då och då. Därför kan det vara bra att hitta ett sammanhang med likasinnade. Kanske gillar du att festa, kanske vill du bara spela lite badminton, eller bara dansa loss lite. Och hittar du inget som passar kan du ju såklart bilda din egna förening.


Lost in abbreviation

Vilse i den djungel av förkortningar som genomsyrar akademin? Här försöker vi lista och förklara begreppen. Saknar du en förkortning? Hör av dig till redaktionen@studietid.se så lägger vi in den!

Klicka på bokstaven nedan för att navigera till förkortningen du söker.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | VW | X | Y | Z | Å | Ä | Ö


A

AcaDance - Academic Dancers

ACES - Department of Materials and Environmental Chemistry/Institutionen för material- och miljökemi

AH - Akademiska Hus

AM-utskottet - arbetsgivar/medarbetarutskottet (Grupp under RALV, se R)

ASP - Allmän studieplan

B

BBT - Bergianska botaniska trädgården

BDH - Beckmans designhögskola

BTH - Blekinge tekniska högskola

BIG - Biologiska institutionen för grundutbildning

BrB - Brottsbalken

BUGA - Beredningen för utbildning på grund och avancerad nivå

BÄR - Biologiska ämnesrådet

C

CDR - Centrala Doktorandrådet

CeUL - Centrum för universitetslärarutbildning

CRISPR/Cas9 - clustered regularly interspaced short palindromic repeats CRISPR associated protein 9

CSN - Centrala studiestödsnämnden

CSR - Centrala Studentrådet

CTH - Chalmers tekniska högskola

F

FemJur - Feministiska Juriststudenter

FEST - Föreningen Ekonomerna

FestK - Festkommittén för Studentkårens interna samkväm

FL - Förvaltningslag

FHS - Försvarshögskolan

FUF - forskning och utbildning på forskarnivå

FUM - Fullmäktige

FÄR - Fysikums ämnesråd

G

GB - Grundutbildningsberedningen

GIH - Gymnastik- och idrottshögskolan

GU - Göteborgs universitet

GÄR - Geovetenskapliga ämnesrådet

H

HB - Högskolan i Borås

HD - Högskolan Dalarna

HF - Högskoleförordning

HFR - Humanistiska fakuletsrådet

HH - Högskolan i Halmstad

HHS - Handelshögskolan i Stockholm

HIG - Högskolan i Gävle

HJ - Högskolan i Jönköping

HKR - Högskolan Kristianstad

HL-Högskolelag

HP - Högskolepoäng

HS - Högskolan i Skövde

HV - Högskolan Väst

HumF - Humanistiska Föreningen

I

IGV - Institutionen för geologiska vetenskaper

IHJ - Initiativ för ett Hållbart Juristprogram

IIES - Institutet för internationell ekonomi

IKE - Institutionen för kultur och estetik

IPD - institutionen för pedagogik och didaktik

IS - Instutionsstyrelsen

ISC - Internationella enheter på EMA, för EMA, se E.

ISP - Individuell studieplan

K

KAU - Karlstads universitet

KF - Konstfack

KFS - Kårföreningssamordnare

KFUM - Kårfullmäktige

KI - Karolinska institutet

KKH - Kungliga Konsthögskolan

KMH - Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

KRÄM - Kriminologiska Ämnesrådet

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

KX - Kårexpeditionen

KÄR - Student council of chemistry/Kemiska ämnesrådet

KÖL - Kemiska övningslaboratoriet

M

Mau - Malmö universitet

MBW - Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

MDH - Mälardalens högskola

MISU - Meteorologiska institutionen

MiU - Mittuniversitetet

MMK - Institutionen för material- och miljökemi

MND - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

MSR - Matematiska studentrådet

MSSU - Marxistiska Studenter vid Stockholms universitet

MSSU - Muslimska Studenter vid Stockholms universitet

MyndF - Myndighetsförordning

N

Natfak - Naturvetenskapliga fakulteten

NF - Naturvetenskapliga föreningen

NFR - Naturvetenskapliga fakultetsrådet

Nordita - Nordic Institute for Theoretical Physics

O

OSL - Offentlighets- och sekretesslag

P

PAN - Personalansvarsnämnden

PI - Principal Investigator / Gruppledare

R

RALV - Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rebus - Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring

RR - Relativ risk

RÖG - Gruppen för rekrytering, överlämning och grundutbildning

S

SALV - Studentkårens arbetsgrupp för arbetsmiljö och lika villkor

SAMFAK - Samhällsvetenskapliga fakulteten

SAMIR - Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SCORE - Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor

SDS - Stockholm Debate Society

SF - Samhällsvetenskapliga föreningen

SFR - Samhällsvetenskapliga fakultetsrådet

SFS - Sveriges förenade studentkårer

SI - Studentinflytande

SISU - Studieinformtion vid Stockholms universitet

SH - Södertörns högskola

SKH - Stockholms konstnärliga högskola

SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

SMUN - Stockholm Model United Nations

SNNC - Students Nobel NightCap

SOFI - Institutet för social forskning

SPS - Stockholm PPE Society

SSCO - Stockholms Studentkårers Centralorganisation

STAF - Stockholms Akademiska Forum

STARK - Stockholms Arkeologer

Sthlm UP - Stockholms universitets Personalvetarförening

STDH - Stockholms dramatiska högskola

SU - Stockholms universitet (notera att “universitet” ska skrivas ut med litet “u”)

SUBC - Stockholm University Boat Club

SU FF - Stockholms universitets fotbollsförening

SUS KM - Stockholms universitets studentkårs klubbmästeri

SUHF - Sveriges universitets och högskoleförbund

SUS - Stockholms universitets studentkår (Samma sak där, litet “u” gäller)

T

THS - Tekniska Högskolans Studentkår

TE - Timeedit

TF - Tryckfrihetsförordningen

U

UF - Utrikespolitiska Föreningen

UGA - Utbildning på grund och avancerad nivå

UHR - Universitets- och HögskoleRådet

UKÄ - Universitetskanslersämbetet

UmU - Umeå universitet

US - utskottet - utbildningsanordnar-/studentutskottet

UU - Uppsala universitet (japp, litet “u” där med)

VW

VC - Verksamhetschef

VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

VL - Verksamhetsledning

VPSU - Vegan Project: Stockholm University

VR - Vetenskapsrådet

Ö

ÖNH - Överklagandenämnden för Högskolan

ÖRU - Örebro universitet


Nyfiken på #studietid

Är du nyfiken på #studietid. Du kanske undrar vilka vi är, vad vi gör och varför vi gör det? Läs vår guide till #studietid och vår redaktionella policy.

Eller vill du helt enkelt komma i kontakt med oss, tipsa om oegentligheter på din kurs eller din institution? Berätta en historia, delta på våra öppna redaktionsmöten eller jobba med oss? Skicka iväg ett meddelande så tar vi det därifrån.

Campus STHLM

Är du ny på Stockholms universitet? Har du just flyttat till Stockholm? Är du Stockholmare med 300 högskolepoäng och en masteruppsats med titeln “Bajenland - det sanna folkhemmet?” och sugen på att hitta lite nya ställen där andra studenter hänger? Campus STHLM är #studietids egen Google Maps, med särskilt utvalda fik, lunchställen och andra trevliga ställen för dig som pluggar i Stockholm!

Har du tips på ställen som borde läggas in i Campus STHLM? Hör av dig till redaktionen@studietid.se så fixar vi det!

Ps. Om du inte ser en karta här nedanför, uppdatera sidan så dyker den upp. Kartan är under utveckling och ibland buggar den i vissa webbläsare. Vi jobbar på att lösa det.